Trang chủ » Tin tức » Văn Bản » Đề tài – Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại Bệnh viện Quân y 4

Đề tài – Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại Bệnh viện Quân y 4

Tác giả: BS CKII Nguyễn Đình Lâm, BS CKII Phạm Đức Vinh, BS CKI Nguyễn Ngọc Đạm
TÓM TẮT
Mục tiêu: “Đánh giá kết sớm và mức độ an toàn, hiệu quả điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật lấy sỏi qua da”.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 95 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 4 từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2022. Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng, không đối chứng.
Kết quả: 95 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ với tỉ lệ thành công là 98,94%, kết quả phẫu thuật tốt 72,63%, khá 25,26%, trung bình 1,05% và kém là 1,05%. Tuổi trung bình là 48,5 ± 9,49 (29 – 76) tuổi; 65,26 % nam, 34,74% nữ. Kích thước sỏi trung bình 26,32±17,23mm(11 – 51mm). Có 90,53% sử dụng một đường hầm vào thận và đa số nong vào nhóm đài dưới(66,31%) và đài giữa(18,94%); có 9,47% kết hợp 2 đường hầm. Thời gian phẫu thuật trung bình 76,34 ±16,47phút. Biến chứng theo phân loại Clavien – Dindo là 20%, trong đó độ I, II là 18,78 %; có 1,05% độ IIIb. Tỉ lệ sạch sỏi sớm sau mổ 87,36%. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 8,18 ± 2,38 (5 -15) ngày. Có 64,21% đặt dẫn lưu thận ra da, thời gian rút dẫn lưu trung bình là 3,26±2,75 ngày.
Kết luận: Lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ là phương pháp điều trị sỏi thận an toàn và hiệu quả.
Từ khóa: sỏi thận, lấy sỏi qua da, lấy sỏi qua da đường hầm nhỏ.
Xem chi tiết tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA