Trang chủ » Giới thiệu » Khoa Khám bệnh

Khoa Khám bệnh

  • Chủ nhiệm Khoa: Thiếu tá, Bác sĩ Nguyễn Thanh Thọ.
  • Số điện thoại: 069.666.085    

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

– Khám bệnh, cấp thuốc điều trị ngoại trú cho người bệnh vào viện (Nếu có chỉ định)

– Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tư vấn sức khỏe cho người bệnh

– Khám sức khỏe định kỳ cho các công ty, xí nghiệp khi có yêu cầu

Trong những năm qua, cán bộ nhân viên Khoa Khám bệnh luôn nêu cao tinh thần làm chủ tập thể và ý chí sáng tạo, đề ra những biện pháp cụ thể, có kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên đối với mỗi cá nhân trong khoa nên Khoa Khám bệnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển của Bệnh viện Quân y 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA