• Đại tá, Bác sĩ cao cấp: Nguyễn Văn Chiến
  • Giám đốc Bệnh viện
  • Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Hậu cần, Quân đoàn 4
  • Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện
  • Thượng tá, Bác sĩ cao cấp: Nguyễn Đình Lâm
  • Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách Khối Ngoại
  • Đảng ủy viên Bệnh viện