• Thượng tá, Bác sĩ chuyên khoa II: Nguyễn Đình Lâm
  • Giám đốc Bệnh viện
  • Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh Viện
  • Đại tá, Bác sĩ CKII: Phạm Văn Đoan
  • Phó Giám đốc Bệnh viện
  • Ủy viên thường vụ, Đảng ủy Bệnh Viện