Địa chỉ liên hệ:

Thời gian khám bệnh từ thứ 2 đến thứ 6

Trong giờ hành chính:

  • Sáng: 6h30-11h00

  • Chiều: 13h15-16h30

Ngoài giờ hành chính:

  • Từ 16h30 đến 20h00

Thời gian khám bệnh thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết:

  • Sáng từ 6h30-11h00

Cấp cứu: 24/24h

Tìm đường đi