Trang chủ » Giới thiệu » Ban Điều Dưỡng

Ban Điều Dưỡng

Upload Image...
  • Trưởng ban Điều dưỡng: Thiếu tá, Bác sĩ Hồ Thị Phương Thảo.
  • Số điện thoại: 069.666.196
ban-dieu-duong1

CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG

      Ban Điều dưỡng có nhiệm vụ: lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong Bệnh viện; tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định, phù hợp với thực tiễn Bệnh viện; xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện; đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn; phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện các quy trình, quy định trong công tác tuyển chọn điều dưỡng, hộ lý bên ngoài vào làm việc cũng như điều động điều dưỡng hộ lý đang làm việc tại Bệnh viện; xây dựng kế hoạch huấn luyện cho học sinh các trường đến thực tập tại Bệnh viện; lập kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ lý trong toàn Bệnh viện và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc Bệnh viện phân công.

      Tổ chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn đăng ký thủ tục bệnh nhân đến khám.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA