Trang chủ » Tin tức » CV 173 chào giá Dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

CV 173 chào giá Dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 4 có nhu cầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 (đính kèm phụ lục danh mục cần mua)
Bệnh viện kính mời các Đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu câu tham gia gửi Hồ sơ năng lực thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
Tư vấn lập lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT – Tư vấn thẳm định E-HSMT và thầm định kết quả lựa chọn nhà thầu
1. Thông tin gói thầu: Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế Giá dự toán: 13,000,000,000 đồng Băng chữ: Mười ba tỷ đồng chăn.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
Chi tiết nội dung gói thầu mua sắm: (Đính kèm danh mục)
2. Hồ SO’ cung cấp yêu cầu + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Hô sơ năng lực công ty, văn bản chứng minh có chức năng trong công tác Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu; thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; + Văn bản đề nghị tham gia tư vấn;
Các hợp đồng tương tự đã ký kết trong thời gian 02 năm gần nhất có liên quan đến mua sắm thiết bị y tế;
Biếu phí dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ thực hiện; + Thời gian thực hiện: Theo Quy định Luật Đấu thầu 43 và Nghị định 63;
Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày chào giá.

Thông tin chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/11eE7qcbLuz8E7Cpct8HBpKWq8vD6GHbl/view?usp=drive_link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA