Trang chủ » Giới thiệu » Ban kế hoạch tổng hợp

Ban kế hoạch tổng hợp

  • Trưởng ban: Thiếu tá, Bác sĩ: Phạm Đức Vinh.
  • Số điện thoại: 069.666.090      069.666.083
                          

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

      Ban Kế hoạch Tổng hợp có chức năng, nhiệm vụ là tham mưu, xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các kế hoạch về SSCĐ, chỉ đạo tuyến, công tác chuyên môn; duy trì các chế độ chuyên môn của Bệnh viện.

      Trong công tác SSCĐ, Ban Kế hoạch Tỏng hợp đã tham mưu và xây dựng, tổ chức huấn luyện các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức, kiểm tra, đôn đốc các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu trong các đợt cao điểm.

      Thường xuyên nghiên cứu các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của các cấp, các ngành về công tác chuyên môn, tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện, triển khai thực hiện đúng đủ, chính xác, phù hợp với thực tiễn của Bệnh viện. Làm tốt công tác kiểm tra, duy trì việc thực hiện các chế độ chuyên môn trong toàn Bệnh viện. Tổng hợp và báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện theo quy định cũng như đột xuất.

      Ban Kế hoạch Tổng hợp được biên chế 04 bộ phận gồm: thống kê, văn thư bảo mật, Tiểu đội vệ binh, tổ công nghệ thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA