Trang chủ » Giới thiệu » Ban hậu cần

Ban hậu cần

  • Trưởng ban Hậu cần: Trung tá Hoàng Anh Vũ.
  • Số điện thoại: 069.666.178

CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG

      Ban Hậu cần là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám đốc về công tác bảo đảm hậu cần cho toàn Bệnh viện. Ban có nhiệm vụ nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, tiêu chuẩn chế độ của từng đối tượng, tham mưu trúng, đúng cho Đảng ủy – Ban Giám đốc trong công tác bảo đảm hậu cần và tổ chức triển khai thực hiện.

  Với cơ sở vật chất tiếp quản từ chế độ cũ, Ban Hậu cần luôn chủ động trong công tác tham mưu duy tu sửa chữa doanh trại từng bước khang trang đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và hoạt động của bệnh viện. Hằng năm nhu cầu kinh phí đầu tư cho công tác sửa chữa rất lớn song kinh phí có hạn, nên việc duy tu sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. Bảo đảm tốt các đầu xe hoạt động với hệ số kỹ thuật cao, vận chuyển thường xuyên cũng như đột xuất, với nhiều nhiệm vụ song công tác vận chuyển luôn đảm bảo an toàn moi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Công tác nuôi dưỡng bộ đội luôn được quan tâm, kiểm tra công tác tiếp phẩm, cải tiến chế biến món ăn, bảo đảm tốt công tác phục vụ bộ đội và thương binh, bệnh binh. Bảo đảm đúng tiêu chuẩn chế độ, đúng đối tượng về tiêu chuẩn hậu cần hằng năm, công khai minh bạch mọi tiêu chuẩn chế độ về công tác hậu cần.

Ban Hậu cần là cơ quan thường trực trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phong trào “Quản lý vũ khí trang bị, tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Ban Hậu cần chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện, động viên mọi người quan tâm hưởng ứng tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thường xuyên quan tâm giáo dục cán bộ hậu cần về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ điều kiện, thể hiện tốt vai trò trách nhiệm làm dâu trăm họ trong công tác bảo đảm hậu cần. Từng cá nhân trên cương vị chức trách được giao, xác định rõ nhiệm vụ và luôn lấy mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để phấn đấu, góp phần vào xây dựng Ban Hậu cần vững mạnh toàn diện, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Luôn bám cơ quan nghiệp vụ cấp trên xin ý kiến chỉ đạo, sự giúp đỡ về thủ tục hành chính cũng như kinh phí trong công tác bảo đảm hậu cần, với phương châm giữ tốt dùng bền, an toàn tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, mất mát cơ sở vật chất hậu cần của Bệnh viện. Chấp hành nghiêm các chế độ báo cáo, thỉnh thị xin ý kiến, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, từng quý, năm báo cáo về cơ quan nghiệp vụ cấp trên đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA