Trang chủ » Tin tức » Xử trí phù phổi cấp do tim

Xử trí phù phổi cấp do tim

       I. CHẨN ĐOÁN

  1. Bệnh sử

Xảy ra đột ngột, bệnh tim có sẵn, có hoặc không có yếu tố khởi phát.

  1. Lâm sàng

Khó thở, thở nhanh nông, ho khạc đờm bọt màu hồng, tim to, tĩnh mạch cổ nổi, ran ẩm nhỏ hạt 2 phổi, tuần hoàn ngoại biên kém: đầu chi lạnh, toát mồ hôi lạnh, tím ngoại biên.

  1. Cận lâm sàng

– ECG: Tim lớn, thiếu máu, nhồi máu

– X.Quang tim phổi: hình ảnh phù phổi

      II. XỬ TRÍ

       + Lấy sinh hiệu                                + XQ phổi

+ Độ bão hòa O2                             + Men tim

+ Lập đường truyền tĩnh mạch      + ECG

+ Bệnh sử và khám lâm sàng

      III. ĐIỀU TRỊ CHÍNH

– Tư thế người bệnh: Tư thế nửa nằm nửa ngồi hoặc ngồi buông thõng 2 chân

– Oxy mũi 4 – 8 lít/phút; thông khí hỗ trợ nếu PaO2 < 50mmHg với Oxy qua mũi

– Nitroglycerine (viên đặt dưới lưỡi 0,4mg; ống tiêm 10mg/10ml): ngậm dưới lưỡi 0,4mg/3-5 phút hoặc tiêm tĩnh mạch 3mg/3-5 phút. Sau đó truyền tĩnh mạch 10 – 20 mcg/phút, tăng liều mỗi 3-5 phút đến > 200mcg/phút (Không dùng khi huyết áp tâm thu < 90 mmHg hoặc tần số tim < 50ck/phút). Phối hợp với Captopril (viên 25mg) ngậm dưới lưỡi 25-50mg.

– Furosemide (Lasix, ống 20mg/2 ml) tiêm tĩnh mạch 1mg/kg, lặp lại sau 30 phút nếu không cải thiện

– Diazepam (ống 10mg/2ml) 2,5 – 5mg tiêm tĩnh mạch (hoặc Morphin sulphate ống 10mg/ml tiêm tĩnh mạch 2 – 5mg lặp lại sau 15 phút nếu không cải thiện; lưu ý không dùng cho người bệnh hen phế quản, COPD)

– Dobutamine (250mg/20ml) truyền tĩnh mạch 2 – 20 mcg/Kg/phút (nếu 80mmHg <  huyết áp tâm thu < 100 mmHg, có kém tưới máu ngoại biên).

– Noradrenalin (ống tiêm 2mg/ml) truyền tĩnh mạch 0,5-1mcg/phút, tăng liều sau 15 phút đến < 30mcg/phút.

  1. ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ

– Garô tĩnh mạch luân phiên không còn được sử dụng do không có hiệu quả tốt

– Aminophylline (ống 240mg/5ml); 1 ống pha với 20ml dung dịch glucose 30% tiêm tĩnh mạch chậm nếu có co thắt phế quản không cải thiện với trị liệu chính

– Digoxine (ống 0,5mg/2ml) tiêm tĩnh mạch 0.25 – 0.5mg nếu có rung nhĩ đáp ứng thất nhanh hoặc nhịp nhanh kịch phát trên thất, và sau khi đã có cải thiện về thông khí.

– Suy hô hấp: thông khí hỗ trợ

– Cordarone (ống 150mg/3ml) truyền tĩnh mạch nếu rung nhĩ nhanh

– Thông khí hỗ trợ hoặc kiểm soát: CPAP, PEEP nếu PaO2 < 50mmHg

– Nhịp tim chậm: đặt máy tạo nhịp tạm thời

– Suy thận: chạy thận nhân tạo cấp cứu.

– Cải thiện tốt: điều trị nguyên nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA