Trang chủ » Tin tức » ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN QUÂN Y 4, CỤC HẬU CẦN TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN QUÂN Y 4, CỤC HẬU CẦN TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 13,14/5/2021, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Bệnh viện. Thượng tá Phạm Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viên dự và phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công nhân viên được nghe giới thiệu 5 nội dung gồm: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Phạm Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc yêu cầu: cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, gắn với chương trình hành động trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII, để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng. Kết hợp học tập tại hội nghị với tự nghiên cứu tài liệu để nhận thức đây đủ từng nội dung; nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng để phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục và vận dụng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị mình.

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từng cán bộ, đảng viên viết thu hoạch; cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và triển khai thực hiện theo lộ trình, thể hiện quyết tâm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung” của bí thư cấp ủy, người chủ trì. Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể đơn vị, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị và cá nhân bí thư, cán bộ chủ trì hàng năm và cả nhiệm kỳ. Với quyết tâm chính trị cao tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên, quần chúng, công nhân viên bệnh viện sớm đưa nghị quyết đại hội lần thứ XIII của đảng vào cuộc sống, tổ chức thực hiện có hiệu quả, bám sát vào nhiệm vụ, công tác chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA