Trang chủ » Tin tức » BHYT thanh toán 100% chi phí cho một lần KCB thấp hơn 270.000 vnđ (15% mức lương cơ sở) kể từ 01/07/2023

BHYT thanh toán 100% chi phí cho một lần KCB thấp hơn 270.000 vnđ (15% mức lương cơ sở) kể từ 01/07/2023

Căn cứ luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12;
Thực hiện Điểm d Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, của Chính phủ;
Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 4 thông báo đến người tham gia BHYT nội dung sau:
Từ ngày 01/7/2023, người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật BHYT; Khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí KCB đối với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 270.000 vnđ (15% mức lương cơ sở)!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA