• Đại tá, Bác sĩ cao cấp: Đỗ Công Huy
 • Chính ủy Bệnh viện
 • Bí thư Đảng ủy Bệnh viện
 • Thầy thuốc ưu tú
 • Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện
 • Đại tá, Bác sĩ cao cấp: Nguyễn Văn Chiến
 • Giám đốc Bệnh viện
 • Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Hậu cần, Quân đoàn 4
 • Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện
 • Đại tá, Bác sĩ cao cấp: Phạm Thị Hải Yến
 • Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách Khối Nội
 • Đảng ủy viên Bệnh viện